• BIST 102.573
  • Altın 189,184
  • Dolar 4,5692
  • Euro 5,3775
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C

  Bihlun Tamaylıgil'den Milli Eğitim Bakanına soru önergesi

  Bihlun Tamaylıgil'den Milli Eğitim Bakanına soru önergesi
  CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, 8 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili soru önergesi verdi.
  CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, 8 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğ’nin “ laik ve çağdaş eğitim ilkelerine uygun hazırlanmadığı şeklinde…” kamuoyuna yansıyan ciddi eleştiriler bulunduğuna dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplandırması talebi ile Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. 
   
  Yeni yönetmelikle, 2005 tarihli kaldırılan yönetmelikte yer alan,  “Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir. Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır“ ibarelerinin yer almamasını eleştiren Bihlun Tamaylıgil, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’a, ‘ Yeni yönetmelikte söz konusu düzenlemelere yer verilmemesinin uzun vadede sonuçları, çocuklarımızın Cumhuriyet tarihi ve Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hak ettiği ve gerektiği şekilde hatırlanmasına engel olimayacak mıdır ?“ sorusunu yöneltti. 
   
  Tamaylıgil, yazılı soru önergesinde, söz konusu yönetmelikle, okullardaki kulüp çalışmaları ve gezilerin giderlerinin gönüllü kişi ya da kurumlar tarafından yapılacağına ilişkin düzenlemenin sakıncalarına da dikkat çekerken, ‘ Son yıllarda okullarda ve gönüllü vakıf, dernek ve cemaatlerde yaşanan istismar vakaları ortada iken, bu kişi ya da kurumların okullardaki kulüp etkinliklerine doğrudan müdahil olması doğru mudur? Yeni Karaman vakalarının ortaya çıkma ihtimali yükselecek midir? ‘ sorusu ile de, yeni yönetmelikle okullarda istismar olaylarının önünün açılabileceği uyarısında da bulundu. 
   
  Bihlun Tamaylıgil soru önergesinde şunlara yer verdi: 
   
   
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
   
  Aşağıda yer alan sorularımın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(12.06.2017) 
   
   
  Bihlun Tamaylıgil 
  CHP İstanbul Milletvekili 
   
  15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından, OHAL ve çıkarılan KHK’lar sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmenin ihracı nedeniyle, eğitim sistemimizde öğretmen açığı ortaya çıkmıştır. Öğretmen yetersizliği eğitim sistemimize olumsuz bir etki yapmıştır.
   
  Bu süreçte eğitim sistemimizde meydana gelen zararların bilimsel açıdan alınacak olan tedbirlerle vakit kaybetmeden telafi edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin geleceği acısından, hükümete düşen en önemli görevlerin başında eğitim sistemindeki aksaklıkları düzeltmek gelmektedir. 
   
  Ancak son yıllarda,  sivil toplum örgütleri ve sendikaların, “…yönetmeliklerin laik ve çağdaş eğitim ilkelerine uygun hazırlanmadığı şeklinde…” ciddi iddiaları bulunmaktadır.
   
  Son olarak, 8 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 26/12/1995 tarihli ve 22505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
   
  Bu çerçevede; 
   
  1- 8 Haziran 2017 tarihli Milli Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne, hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulmuştur? Yönetmeliğin hazırlık aşamasında, eğitim bilimcilerinin ve sendikaların görüş ve önerilerine başvurulmuş mudur? Bu yönetmelikle, 26.12.1995 ve 13.01.2005 tarihli yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılma gerekçeleri nelerdir? 
   
  2- 1995 tarihli yönetmelikte, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlan arasında yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yarışmalar ve bu yarışmalara ilişkin iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmekteydi. 2005 tarihli yönetmelik ise sadece ilk ve ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktaydı. 2017 tarihli yönetmeliğin ise amaç maddesinde bulunan“…Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir” ifadeler nedeniyle tüm eğitim öğretim kademelerini kapsadığı görülmektedir. Okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar tüm eğitim kademelerinde aynı yönetmeliğin uygulanacak olması eğitim ilkeleri açısından doğru mudur?
   
  3- Bu yönetmeliğin tüm eğitim kademelerinde uygulanacak olması nedeniyle, vakıf dernek ve cemaatlerin eğitim kurumlarına girmelerini kolaylaştıracak mıdır? 
   
  4- Yürürlükten kaldırılan 1995 tarihli yönetmelikte, Dans, müzik, satranç, halk oyunları, Türk halk ve sanat müziği, batı müziği gibi alanlarda yarışmalar öngörülmekteydi. 
  Yeni çıkarılan yönetmelikte ise “Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir” denilmektedir. Sosyal etkinlikler kapsamında alanların net olarak belirlenmemesi nedeniyle, yapılacak olan etkinlik ve yarışmaların yasal olmayan ve çocukların, ruh, fizik ve zeka sağlıklarını zedeleyici, amacı ve kastı aşan,  uygulamalar ve sonuçlara yol açmaması için ne gibi bir tedbirler alınmıştır?
   
  5- 2005 tarihli yönetmelikte öğrenci kulüplerinin etkinlik alanları özet olarak, satranç, bilardo, zekâ oyunları; aile ve çevreye ekonomik katkıda bulunulmasını sağlayacak, ipek böceği, mantar, kümes havyarı yetiştirmek; halı, kilim, kumaş dokumak; eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak; ören yerlerini incelemek; milli folklor ürünlerini araştırmak gibi alanları kapsamakla birlikte, yeni yönetmelikte bu etkinlik alanlarının kapsamlarının açık ifadelerle belirtilmemesinin gerekçeleri nedir? 
   
  6- 2017 tarihli yönetmelikte, “ Gönüllü” adı altında yapılan tanımlama dikkat çekmektedir. Buna göre, “Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli, kişi, üniversite, kurum ve kuruluşları,” tanımlamasında yer alan ve daha önceki yönetmeliklerde yer almayan, “ Kurum ve kuruluşlar” arasında dernek ve vakıflar yer almakta mıdır? Yer almaktaysa, söz konusu dernek ve vakıflar, çalışmaları için hangi birimlerden izin alınacaktır? Bu vakıf ve derneklerin denetimi kimler tarafından yapılacaktır?Söz konusu düzenleme ile Vakıf, dernek ve cemaatlerin okullara girmesinin önü mü açılmaktadır?
   
  7- Kulüp çalışmalarının ve gezilerinin giderlerinin gönüllü kişi ya da kurumlara tarafından da yapılabileceği yönetmelikte belirtilmiştir? Son yıllarda okullarda ve gönüllü vakıf, dernek ve cemaatlerde yaşanan istismar vakaları ortada iken, bu kişi ya da kurumların okullardaki kulüp etkinliklerine doğrudan müdahil olması doğru mudur? Yeni Karaman vakalarının ortaya çıkma ihtimali yükselecek midir?
   
  8- Söz konusu yönetmelikle okullarda yapılacak olan etkinliklere maddi destek sağlayabilecek olan dernek ve vakıfların öğrencilerin görüşlerini etkilemelerinin önüne geçilebilecek midir? 
   
  9- 2005 tarihli yönetmelikte, Sosyal etkinliklerin amacı. Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır“ diye belirtilirken, . İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyma; Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme; Planlı çalışma alışkanlığı edinme; Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme; Savurganlığı önleme, tutumlu olma; sorumluluk alabilme; toplumsal sorunlarla ilgilenebilmek; çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirme ve uygulayabilmek gibi amaçlar sıralanıyordu. 2017 tarihli yönetmelikte ise “Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinlikler 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir“ denilerek, sadece ilgili kanuna atıfta bulunuluyor. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ön gören kanunun açılımı yerine sadece sayısına atıfta bulunulmasının amacı ve gerekçeleri nedir? 
   
  10- 2005 tarihli yönetmelikte, kutlanacak belirli gün ve haftalar ile bayramlar ayrı başlıklar altında düzenlenirken, yeni yayınlanan yönetmelikte, milli bayramların kutlanmasına ilişkin ayrı başlıklar altında düzenlenmemesinin nedeni nedir? 
   
  11- 2005 tarihli kaldırılan yönetmelikte törenle ilgili esaslar belirlenirken, “Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir. Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır“ ibareleri yer alırken, yeni yönetmelikte söz konusu düzenlemelere yer verilmemesinin uzun vadede sonuçları, çocuklarımızın Cumhuriyet tarihi ve Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hak ettiği ve gerektiği şekilde hatırlanmasına engel olimayacak mıdır ?
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Sosyal Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : [email protected] | Haber Scripti: CM Bilişim